Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 17 obejmuje portrety następujących osób:

 • SZYMONOWICZ, Szymon (257.) [(1558-1629), poeta]
 • TARNOWSKI, Jan (258.) [(1488-1561), Hetman Wielki Koronny, Wojewoda Ruski]
 • TREMBECKI, Stanisław (259.)
 • TRUSKOLAWSKA, Agnieszka (260.) [Agnieszka Truskolaska (1775-1831), aktorka, śpiewaczka]
 • TRUSKOLAWSKI, Tomasz (261.) [Tomasz Truskolaski (1750-1797), aktor]
 • WACŁAW II (król) (262.)
 • WAGA, Antoni (263.)
 • WEROWSKI, Ignacy (264.)
 • WĘGIERSKI, Kajetan (265.)
 • WĘŻYK, Franciszek (266.)
 • WIELHÓRSKI, Józef hr. (267.) [Józef Wielhorski (1759-1817)]
 • WIENIAWSKI, Henryk (268.)
 • WIENIAWSKI, Józef (269.)
 • WILCZYŃSKA, Zuzanna (270.)
 • WILKOŃSKI, August (271.)
 • WIŚNIOWIECKI, Janusz (272.) [(1599-1636), Koniuszy Wielki Koronny]