Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 6 obejmuje portrety następujących osób:

 • JAN KAZIMIERZ (król) (81.)
 • JAN III Sobieski (król) (82.)
 • JARACZEWSKA, Elżbieta (83.)
 • JASIŃSKA, Magdalena (84.)
 • JASIŃSKI, Jakób, generał (85.)
 • JASIŃSKI, Jan Seweryn (86.)
 • JASTRZĘBOWSKI, Wojciech (87.)
 • JUNDZIŁŁ, Stanisław, ksiądz (88.)
 • KADŁUBEK, Wincenty (89.)
 • KAMIŃSKI, Maciej (90.)
 • KANIEWSKI, Ksawery (91.)
 • KARNKOWSKI, Stanisław (92.)
 • KARPOWICZ, Michał (93.)
 • KAROL FERDYNAND Waza (94.)
 • KARPIŃSKI, Franciszek (95.)
 • KAZIMIERZ I Mnich (król) (96.)