Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 7 obejmuje portrety następujących osób:

 • KAZIMIERZ II Sprawiedliwy (król) (97.)
 • KAZIMIERZ III WIELKI (król) (98.)
 • KAZIMIERZ IV Jag. (król) (99.)
 • KICIŃSKI, Pijus, hr. (100.)
 • KITAJEWSKI, Adam (101.)
 • KLONOWICZ, Fabian (102.)
 • KNIAZNIN, Dyonizy (103.)
 • KOCHANOWSKI, Jan (104.) [portret raczej w typie tradycji ikonograficznej przedstawień jego bratanka Piotra, które to kanony bywały mylone]
 • KOCHOWSKI, Wespazjan (105.)
 • KOŁŁĄTAJ, Hugo, ksiądz (106.)
 • KOMOROWSKI, Józef (107.)
 • KOMOROWSKI, Ignacy (108.)
 • KONARSKI, Stanisław, ksiądz (109.)
 • KONDRATOWICZ, L. (SYROKOMLA) (110.)
 • KONIECPOLSKI, Stanisław, hetman (111.)
 • KĄTSKI, Apolinary (112.)