Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 8 obejmuje portrety następujących osób:

 • KĄTSKI, Antoni (113.)
 • KOPCZYŃSKI, Onufry, ksiądz (114.)
 • KOPERNIK, Mikołaj (115.)
 • KORZENIOWSKI, Józef (116.)
 • KOŚCIUSZKO, Tadeusz (117.)
 • KRASICKI, Ignacy (118.)
 • KRASIŃSKI, Franciszek, biskup (119.)
 • KRASIŃSKA, Franciszka (120.)
 • KRASZEWSKI, Józef Ignacy (121.)
 • KREMER, Józef (122.)
 • KRÓLIKOWSKI, Jan (123.)
 • KROMER, Marcin (124.)
 • KROPIŃSKI, Ludwik (125.)
 • KRUSZYŃSKI, Jan (126.)
 • KRZYŻANOWSKI, Adrjan (127.)
 • KUDLICZ, Bonawentura (128.)