Atlas 300 portretów w drzeworytach zasłużonych w narodzie Polaków i Polek, rysowanych przez Władysława Bakałowicza i Kazimierza Górnickiego; rytych zaś w zakładzie drzeworytnicznym Jana Minhejmera; Warszawa 1860.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl

Strona 9 obejmuje portrety następujących osób:

 • MARIA KAZIMIRA (królowa) (129.)
 • KURPIŃSKI, Karol (130.)
 • LAFONTAINE, Leopold (131.)
 • LANCKOROŃSKA, Marja (132.) [Marianna Lanckorońska, z domu Świdzińska, kasztelanowa połaniecka]
 • LEDUCHOWSKA, Józefa (133.) [Józefa Wiktoria Ledóchowska, z domu Truskolaska, aktorka]
 • LEKSYCKI, Franciszek (134.)
 • LESSER, Aleksander (135.)
 • LESSER Lesserowicz (136.) [Wincenty de Lesseur, malarz-miniaturzysta]
 • LESZCZYŃSKA, Marja (137.)
 • LESZCZYŃSKI, Rafał (138.) [ojciec króla Stanisława]
 • Leszczyński, STANISŁAW (król) (139.)
 • LESZEK Biały (król) (140.) [w istocie książę Leszek Biały nie był królem]
 • LESZEK Czarny (król) (141.) [w istocie książę Leszek Czarny nie był królem]
 • LIPIŃSKI, Karol (142.)
 • LUBOMIRSKI, Stanisław (143.)
 • LUBOMIRSKI, Jerzy (144.)