W III rzędzie, 4. od lewej młody Czesław Miłosz. 

Fotografia ze zbiorów Jacka Dehnela. Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.