Kompozycja wykonana około 1880 roku składająca się z portretów: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliana Bartoszewicza, Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela, Stanisława Jachowicza, Antoniego Edwarda Odyńca, Stanisława Staszica, Józefa Korzeniowskiego, Mikołaja Kopernika, Zygmunta Kaczkowskiego, Jana Śniadeckiego, Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Szajnochy, Aleksandra Fredry i Adama Mickiewicza.