Poniżej tablicy znajduje się napis: "JEDNA Z TRZECH TABLIC UPAMIĘNIAJĄCYCH ZŁAMANIE ENIGMY W 1932 R. W POLSCE POZOSTAŁE DWIE W BLETCHLEY PARK ORAZ W LONDYNIE"

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 26.09.2018 r.