Od lewej: Piasecka, Józef Orwid, S. Rapacka, Jerzy Bielenia, Antoni Fertner, Ina Benita.

Fotografia wykonana przez Jerzego Łuczyńskiego.