Nota biograficzna o aktorze znajduje się na portalu Encykopedia Teatru Polskiego.