Litografia z 1864 roku, opublikowna w książce J. Bartoszewicza "Arcybiskupi gnieźnieńscy, Prymasi ....", wydanej w Warszawie w Lit. A. Dzwonkowskiego (tabl. 81).