Rycina z publikacji Juliana Bartoszewicza "Arcybiskupi gnieźnieńscy, Prymasi...", Warszawa 1864, tablica 70.