Uczestnicy bankietu, który odbył się po poświęceniu pomnika legionistów w Konarach, na schodach posiadłości szambelana Michała Karskiego. Widoczni m.in.: Ignacy Mościcki, minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor, hrabia Adam Tarnowski, Sławomir Czerwiński, hrabia Ludwik Mycielski, zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, ppłk Wojciech Fyda, adiutant prezydenta RP, rtm. Wacław Calewski, wicewojewoda kielecki Władysław Dziadosz, senator Karol Niezabytowski, biskup sandomierski Marian Ryx, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner, płk Władysław Belina-Prażmowski, minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.