Grafika ukazuje w redukcyjny sposób szlachtę Rzeczypospolitej biorącą udział w elekcji królewskiej na polach podwarszawskiej Woli w roku 1697. Widać dwa rywalizujące stronnictwa - zwolenników kandydatury Fryderyka Saskiego (późniejszego króla polskiego Augusta II) i zwolenników kandydatury francuskiej - ks. Contiego. Stojąca konno pomiędzy tymi grupami postać w infule to najwyraźniej ówczesny Prymas - Michał Radziejowski, o którym wiemy że istotnie krążył, próbując mediować, pomiędzy rywalizującymi obozami. Bezskutecznie - doszło do rozdwojonej elekcji - oba obozy okrzyknęły swoich kandydatów królem i oba ruszyły, jeden po drugim, do Warszawy, by tam odprawiać w Katedrze dziękczynne nabożeństwa z tej okazji.

Miedzioryt z niezidentyfikowanej publikacji niemieckojęzycznej.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl