Poseł Jan Rudowski (w pilotce, klęczy) namaszczany rycyną przez prezesa Aeroklubu Warszawskiego prof. Tadeusza Pruszkowskiego, podczas przyjęcia do grona uczniów szkoły. Widoczni także m.in. (siedzą od lewej przy stole): minister komunikacji inż. Alfons Kuhn, marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, prezes LOPP Julian Eberhardt oraz prezes Aeroklubu Warszawskiego kpt. Tadeusz Halewski (stoi).