Prezydent RP Ignacy Mościcki w rozmowie z członkami rządu przybyłymi na Zamek Królewski. Od lewej: prezydent RP Ignacy Mościcki, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister sprawiedliwości Witold Grabowski, prezes Sądu Najwyższego Leon Supiński, minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski.