Kondukt pogrzebowy na dziedzińcu kościoła Na Skałce. Przed trumną idzie m.in. ksiądz infułat Józef Kulinowski (w infule na głowie, po prawej). Widoczny także prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Szafer (stoi przy furtce z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego