Wyprowadzenie trumny z Katedry Westminsterskiej. Widoczni m.in.: gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, gen. Janusz Głuchowski, gen. Bronisław Regulski, gen. Marian Żegota-Januszajtis, gen. Aleksander Narbut-Łuczyński, gen. Tadeusz Malinowski.

Fotografia Czesława Datki wykonana w dniach 11-15.07.1943 r.