Obraz olejny ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu. 

Źródło kopii cyfrowej: repozytorium.uwb.edu.pl.