W prezydium obrad siedzą m.in.: Bronisław Dembiński, J. Dąbrowski, Władysław Semkowicz, Józef Siemieński, Wacław Sobieski, Marceli Handelsman, Kazimierz Tyszkowski, Burszke, generał Julian Stachiewicz. Stoją od lewej: Włodarski, Stanisław Zajączkowski, pułkownik Bronisław Pawłowski, Oskar Halecki, NN, Kazimierz Kaczmarczyk.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego