W loży siedzą (od lewej): prezydent RP Ignacy Mościcki, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski, córka prezydenta Helena, radca Michał Mościcki, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński, premier Aleksander Prystor, jego żona Janina Prystorowa, por. Jerzy Szczeniowski, Polakiewiczowa, wicemarszałek sejmu Karol Polakiewicz, dyrektor Biura Sejmu Władysław Dziadosz, NN, naczelnik Wydziału Personalnego PKO Wasung, NN, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, NN, wicemarszałek senatu Antoni Bogucki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.