Szef Sztabu Generalnego Francji gen. Maurice Gamelin podczas Mszy Św. Siedzą w 1. rzędzie od prawej: premier Felicjan Sławoj Składkowski, gen. dyw. Edward Rydz-Śmigły, gen. Maurice Gamelin, marszałek sejmu Stanisław Car. W 2. rzędzie siedzą m.in.: minister sprawiedliwości Witold Grabowski (2. z prawej), gen. bryg. Janusz Głuchowski (3. z prawej), gen. bryg. Wacław Stachiewicz (4. z prawej). W 3. rzędzie widoczni m.in.: płk Roman Abraham (2. z prawej), gen. Bronisław Regulski (3. z prawej), gen. Tadeusz Malinowski (4. z prawej), Roman Górecki (1. z lewej) oraz rtm. Edward Mańkowski (stoi na lewo za ministrem Grabowskim).