Widoczni od lewej: minister Czesław Klarner, minister spraw wojskowych Władysław Sikorski, minister pracy Franciszek Sokal, minister Cyryl Ratajski, szef Protokołu Dyplomatycznego Stefan Przeździecki, Joseph Avenol, premier Władysław Grabski, prezes tajnej komisji do spraw zagranicznych, minister Stanisław Thugutt, poseł Jerzy Zdziechowski.

Fotografia warszawskiej Agencji Fotograficznej W. Machowski - W. Złakowski.