Fot. P. Oprządek / MSiT.  Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. 

(Kopia cyfrowa udostępniona przez MSiT).