Fotografia grupowa uczestników wizyty u Prezydenta RP na Zamku Królewskim. Siedzą od lewej: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Węgier w Polsce Alexandre Belitska, marszałek sejmu Ignacy Daszyński, arcybiskup Aleksander Kakowski, prezydent RP Ignacy Mościcki, marszałek Józef Piłsudski (otrzymał od posła węgierskiego Wielki Krzyż Zasługi), minister spraw zagranicznych Węgier Jalos Walko, marszałek senatu Janusz Juliusz Szymański, minister spraw zagranicznych August Zaleski, książę Janusz Radziwiłł (4. z lewej), wiceminister spraw zagranicznych Alfred Wysocki (2. z prawej).