Uroczyste powitanie prezydenta Ignacego Mościckiego w pałacu hrabiego Maurycego Potockiego. Na pierwszym planie od lewej: adiutant prezydenta kpt. Bolesław Suszyński, hrabia Maurycy Potocki, żona Maurycego Potockiego Maria Brydzińska, adiutant prezydenta rtm. Wacław Calewski, prezydent Ignacy Mościcki, premier Walery Sławek, wiceminister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, gen. Jan Karol Wróblewski, minister reform rolnych Witold Staniewicz, minister rolnictwa Leon Janta-Połczyński, Michał Mościcki, szef kancelarii prezydenta Adam Lisiewicz. Pod czwartą kotarą z lewej stoją od lewej: Kazimierz Świtalski, NN, dowódca oddziału zamkowego mjr Edward Czuruk. Pod czwartą kotarą od prawej stoją od lewej: mjr Józef Szostak, rtm. Jan Motz, rtm. Franciszek Flatau, płk Jan Karcz.

Fotografia Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.