Widoczne m.in.: komendantka angielskiej policji kobiecej Mary Allen (2. z prawej), inspektor policji kobiecej Taggart (1. z prawej) oraz podkomisarz Stanisława Paleolog (3. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.