Fotografia  wykonana podczas spotkania ministra przemysłu i handlu Francji Georges'a Bonnefous'a (trzeci z lewej) z prezydentem RP Ignacym Mościckim (piąty z lewej) na Zamku Królewskim w Warszawie. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni: premier Kazimierz Świtalski, pani Bonnefous, minister przemysłu i handlu Francji Georges Bonnefous, pani Michalina Mościcka, prezydent RP Ignacy Mościcki, pani Laroche, ambasador Francji w Polsce Jules Laroche, pani Janina Świtalska, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski.

W drugim rzędzie widoczni m.in.: płk Jan Głogowski (pierwszy z lewej), rotmistrz Wacław Calewski (drugi z lewej), wiceminister spraw zagranicznych Alfred Wysocki (czwarty z lewej), hr. Jerzy Potocki (szósty z lewej), radca Michał Mościcki (siódmy z lewej), szef Gabinetu Ministra Przemysłu i Handlu Czesław Peche (ósmy z lewej), wiceminister przemysłu i handlu Franciszek Doleżal (dziewiąty z lewej), szef Gabinetu MInistra Spraw Wojskowych Józef Beck (dziesiąty z lewej), szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer (drugi z prawej), zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki (pierwszy z prawej).