Rycina w: Przyjaciel Ludu, rok dziewiąty, No. 4, Leszno, dnia 23. Lipca 1842 (s. 25, niepaginowana, okładkowa w numerze z 23 lipca).

W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl