Uroczysty akt ratyfikacji konkordatu. Przy stole siedzą: (od lewej do prawej w pierwszy rzędzie) sekretarz nuncjatury ksiądz prałat Carlo Colli, nuncjusz apostolski w Polsce ks. arcybiskup Lorenzo Lauri, audytor nuncjatury apostolskiej w Polsce ks. prałat Carlo Chiarlo. W drugim rzędzie widoczni od lewej do prawej: minister spraw zagranicznych hr. Aleksander Józef Skrzyński, premier Władysław Grabski, minister wyznań religijnych i oświecenia Publicznego Stanisław Grabski. Na sali siedzą w pierwszym rzędzie m.in.: minister sprawiedliwości Antoni Żychliński (drugi z prawej), minister spraw wewnętrznych Cyryl Ratajski (trzeci z prawej), kard. Aleksaner Kakowski (czwarty z prawej), marszałek sejmu Maciej Rataj (piąty z prawej), biskup pomocniczy płocki ks. Adolf Szelążek (pierwszy z lewej), minister przemysłu i handlu Czesław Klarner (drugi z lewej), biskup polowy WP ks. Stanisław Gall (trzeci od lewej). Stoi czwarty od lewej (za siedzącymi posłami i biskupami) szef Sztabu Głównego gen. Stanisław Haller.