Uczestnicy zjazdu podczas uroczystości odsłonięcia pomnika ks. Jakuba Wujka. Widoczni od lewej do prawej na pierwszym planie: ks. infułat Józef Kłos, biskup pomocniczy poznański Walenty Dymek, biskup pomocniczy gnieźnieński Antoni Laubitz, (pod baldachimem) ks. kard. prymas August Hlond i wojewoda poznański hr. Roger Raczyńki, na prawo od hr. Raczyńskiego widoczny kurator okręgu szkolnego w Poznaniu Michał Pollak (w okularach i z kapeluszem w ręku).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.