Uroczystości na Błoniach. Wśród uczestników zjazdu widoczni są m.in. premier gen. Felicjan Sławoj Składkowski (w pierwszym rzędzie 2. z lewej), dowódca Okręgu Korpusu VIII gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, dowódca Okręgu Korpusu III (Grodno) gen. Józef Olszyna-Wilczyński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.