Wśród uczestników zjazdu na dziedzińcu arkadowym Zamku na Wawelu stoją w pierwszym rzędzie od prawej: profesor Maksymilian Rutkowski, profesor Hilary Schramm, doktor Kozłowski, profesor Leon Kryński 6. z prawej) oraz: profesor Antoni Leśniowski, docent doktor Bronisław Szerszyński, profesor Bronisław Kader, profesor Antoni Jurasz, profesor Stanisław Ruff, doktor Wrześniowski, profesor Tadeusz Ostrowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego