Prezydent Stanisław Wojciechowski w otoczeniu członków Episkopatu Polski i rządu w salonie belwederskim po złożeniu przez biskupów przysięgi. Siedzą od lewej do prawej: biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki, arcybiskup lwowski obrządku greckokatolickiego Andrzej Szeptycki, metropolita warszawski kardynał Aleksander Kakowski, prezydent RP Stanisław Wojciechowski, nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Lorenzo Lauri, premier Władysław Grabski, sekretarz generalny Episkopatu Polski i biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski, biskup tarnowski Leon Wałęga, metropolita lwowski obrządku ormiańskiego arcybiskup Józef Teodorowicz. Stoją od lewej do prawej: biskup kielecki Augustyn Łosiński (1), metropolita krakowski arcybiskup Adam Sapieha (2), biskup miński Zygmunt Łoziński (3), biskup podlaski Henryk Przeździecki (4), biskup polowy WP Stanisław Gall (4), biskup stanisławowski Grzegorz Chomyszyn (5), biskup łódzki Wincenty Tymieniecki (6), minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Grabski (7), biskup lubelski Marian Fulman (8).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.