Od lewej stoją: Stefan Jaracz, Mieczysław Limanowski, Józef Kotarbiński, Antoni Bednarczyk, Juliusz Osterwa, Antoni Różański, Józef Chmieliński, Józef Zieliński, Józef Śliwicki, Władysław Staszkowski. Od lewej siedzą: Ludwik Solski, Tekla Trapszo, Stefan Żeromski, Maria Malanowicz. Spektakl w Teatrze Narodowym w Warszawie. Premiera 27.02.1925 r.