W prezydium zjazdu widoczni (od lewej): wiceminister skarbu Tadeusz Lechnicki, Ignacy Matuszewski, poseł Bohdan Podoski, poseł Janusz Radziwiłł, wicemarszałek sejmu Stanisław Car, wiceminister przemysłu i handlu Józef Gallot, prezes Walery Sławek, senator Józef Targowski oraz poseł Feliks Gwiżdż (1. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.