Powitanie ks. kard. prymasa Augusta Hlonda przez przedstawicieli władz miasta. Z lewej widoczny biskup pomocniczy gnieźnieński Antoni Laubitz, z prawej biskup pomocniczy poznański Walenty Dymek. Na prawo za ks. prymasem widoczny jego sekretarz ks. dr Bolesław Filipiak.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.