Powitanie ks. kar. prymasa Augusta Hlonda (z prawej) przez dwie dziewczynki w białych sukienkach. Za dziewczynkami stoi ks. kan. Kazimierz Stepczyński, w głębi widoczni starosta powiatowy i grodzki Michał Stefanicki i gen. Wiktor Thomme.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.