Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Widoczni w pierwszym rzędzie od lewej: prof. Kazimierz Władysław Kumaniecki (stoi bokiem), gen. Stanisław Haller, prezes Związku Legionistów Polskich płk Walery Sławek, gen. Aleksander Narbut-Łuczyński, prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki (stoi bokiem), wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński, dowódca 6 DP gen. Bernard Mond oraz pułkownik Marian Bolesławicz (na prawo za W. Sławkiem), wiceprezydent Krakowa Witold Ostrowski (na lewo za gen. St. Hallerem).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.