Odsłonięcie tablicy pamiątkowej wmurowanej na rogu ul. Piłsudskiego i Straszewskiego. Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: prof. Kazimierz Władysław Kumaniecki (trzyma melonik, parasol zawieszony na lewym ręku), wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki (podpiera się parasolem), prezes Związku Legionistów Polskich Walery Sławek (trzyma melonik), gen. bryg. Aleksander Narbut-Łuczyński, wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński, NN, dowódca 6 DP gen. Bernard Mond. Na drugim planie widoczni m.in.: poseł Bolesław Pochmarski (na lewo za prof. Kumanieckim), gen. dyw. Stanisław Haller (w jasnym płaszczu na lewo za W. Sławkiem), prepozyt kościoła św. Anny w Krakowie ks. Jan Masny (na lewo za gen. Hallerem), pułkownik Marian Bolesławicz (na prawo za W. Sławkiem), starosta krakowski Władysław Wnęk (w okularach, na lewo za gen. Mondem).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.