Uczestnicy zjazdu. Widoczni m.in. profesorowie: Jan Grochmalnicki, Wacław Moraczewski, Edmund Chromiński, Marian Zdziechowski, Władysław Grabski, Leon Marchlewski, Adolf Szyszko-Bohusz, Otto Nadolski, Bolesław Hryniewiecki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.