Ambasador Francji w Polsce Hector Andre de Panafieu (ósmy z prawej) w sali rycerskiej Zamku Królewskiego w towarzystwie polityków i dyplomatów po złożeniu listów uwierzytelniających prezydentowi RP Stanisławowi Wojciechowskiemu. Widoczni m.in.: generał Władysław Sikorski (czwarty z lewej), minister spraw zagranicznych Polski Aleksander Skrzyński (szósty z lewej), generał Mariusz Zaruski (siódmy z lewej), prezes Rady Ministrów Władysław Grabski (dziewiąty z lewej), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Konstanty Lenc (dziesiąty z lewej), szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Stefan Przeździecki (siódmy z prawej), szef francuskiej misji wojskowej generał Edmont Dupont (piąty z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego