Fragment Polskiej Kroniki Filmowej nr 23/45 z datą wydania 29.08.1945 r. 

Materiał ze zbiorów FINA, opublikowany na stronie repozytorium.fn.org.pl.