Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. Obrony dorobku Augusta II podjął się w audycji prof. Jacek Staszewski,  oskarżenia zaś redaktor Andrzej Tokarczyk. Z jednej strony mamy tu do czynienia z królem, który próbował na szeroką skalę reformować Polskę i miał niekwestionowane sukcesy na terenie Saksonii. Z drugiej zaś strony mówi się o nim, że był hulaką i nad pracę przedkładał pijaństwo i towarzystwo kobiet. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.