Audycja Polskiego Radia z 13.07.1996. Rozmowa redaktor Iwony Smolki z historykiem literatury Tomaszem Burkiem i krytykiem, poetą Piotrem Matywieckim na temat zbioru esejów i listów z okresu okupacji hitlerowskiej „Legendy Nowoczesności” Czesława Miłosza. Zawiera wypowiedzi:
1. Tomasza Bureka: - dojrzałość umysłowa autora w warunkach wojny; - aktualność tematyki książki; - emocjonalne skutki przeżyć wojennych; - załamanie wiary w cywilizację i zachwianie równowagi między pierwiastkami świadomymi i nieświadomymi w człowieku; - koncepcja człowieka u Miłosza; - zwrócenie się esejów ku przeszłości; - nieuwzględnianie realności w esejach; - problem religijności laickiej. 
2. Piotra Matywieckiego:- bezradność autorów listów, problem sumienia; - spór o sumienie wśród współczesnych intelektualistów i teologów; - porównanie do wątków filozoficznych w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Autor audycji, prowadzenie - Iwona Smolka.