Audycja Polskiego Radia z 29.12.1980. Rozmowa redaktorów Małgorzaty Mietkowskiej i Marka Maldisa z pisarzem, poetą Czesławem Miłoszem, laureatem literackiej Nagrody Nobla z 1980 roku: - czy łatwo jest być noblistą; - twórczość po otrzymaniu Nobla; - różnorodność zainteresowań, początki pisania prozy; - hierarchia twórczości, lepsze i gorsze godziny dnia; - praca na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley; - stosunek amerykańskich studentów wobec poezji, znajomość literatur słowiańskich; - współczesna proza oraz poezja awangardowa; - potrzeba poety w kontakcie z językiem; - hierarchiczność języka polskiego; - plany tłumaczenia tekstów biblijnych.

Autorzy audycji, prowadzenie: Małgorzata Mietkowska, Marek Maldis.