Audycja Polskiego Radia z 2009 roku, opublikowana na stronie NInateka.pl

W audycji zostały wykorzystane fragmenty przemowy prezydenta Ignacego Mościckiego oraz wspomnień i pamiętników: Marii Dąbrowskiej, Stefana Roweckiego, Edwarda Raczyńskiego, Józefa Becka, Jarosława Iwaszkiewicza, Jerzego Zawieyskiego, Zofii Niwińskiej, Mieczysława Fogga.

"Rok 1939. Historia i literatura" to cykl audycji zrealizowanych przez Polskie Radio, w których o wydarzeniach politycznych w 1939 roku opowiada profesor Rafał Habielski, o życiu teatralnym krytyk Tomasz Mościcki, a o tym, co działo się w środowisku literackim mówi profesor Piotr Śliwiński. Ich wypowiedzi przeplatają się z fragmentami kalendarium pochodzącego z Almanachu 1939 wydanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego.