Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Trudnej roli oskarżyciela dorobku króla podjął się prof. Henryk Wisner, zaś jego obrona przypadła dr Jolancie Choińskiej-Mice. Ostatni męski potomek rodu Jagiellonów rządził w latach 1530-1572. Jego największym osiągnięciem było bez wątpienia zawarcie w 1569 roku Unii Lubelskiej, ale pamięta mu się również wspieranie reformatorskiego ruchu egzekucyjnego czy tolerancyjne podejście do kwestii religijnych. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.