Krótka nota biograficzna znajduje się na portalu Muzykoteka Szkolna.