Rycina opublikowana w "Tygodniku Powszechnym" w 1883 roku .